מנסה ישראל – חידוש מבחני הקבלה

סוף סוף מחדשים את מבחני הקבלה של ארגון המחוננים, MENSA.
מי שרוצה גישה לאנשים אינטיליגנטיים, שיתאמץ ויבוא למבחן (הלא מאוד קשה)
מבחן הקבלה הקרוב יתקיים ב 1.1.2015
יום ה’ בשעה 17:00
ברחוב הבנים 46, רמת השרון.
המרכז הרב תחומי גולן.
נא להגיע לא יאוחר מ 16:45.
נטוורקינג שווה במיוחד!

High quality free pictures and images

When publishing an image can really enhance the web page and post – this is when searching for good quality images begins.
To make the process quick – I go to http://pixabay.com/
It is a nice site with creative commons images.
I like to pull images from that site, I usually save a copy of the source url for my reference and tweak the image slightly – mostly just crop using the GIMP and that’s it.
colored-pencils-179170_640
This image for example is from http://pixabay.com/en/colored-pencils-colour-pencils-star-179170

CoinScale

Teaching math in a stealth mode using a game.
My family likes this burger’s restaurant which gives children special attention. When they were smaller they would get a large drawing and some crayons to fill in.
When they were done and bored waiting for the food, I flipped the page over and drew some riddles.

One that they really liked was the basis of my next game – coinscale.
Original sketch for CoinScale by Ohad
It teaches linear algebra to preschoolers and they don’t mind learning! That’s because they don’t know they are learning linear algebra. Many adults turn away and start running when they hear they need to learn such a subject but kids, presented with the material without the title or any other barrier just play and enjoy themselves.

It started with simple drawings of scales with some coins and some bags of coins.

The bags are made of very thin and lightweight material but are opaque. You need to keep the balance and remove coins from both sides of the scale and reach a state where you have one bag on one cup and coins on the other. This is how you find out how many coins are there in the bag.

It gets more interesting when I added new shapes – a gold bar equal in weight to 10 coins and one diamond equal to 10 gold bars and so on.

I introduced negative numbers with helium balloons shaped like the corresponding weights.
The game is not realistic, since in life, a gold bar weights much more than 10 gold coins and a diamond is not that dense. Also the helium balloons need to be huge for their buoyancy to equal the gravity pool of the gold coins but apparently kids don’t mind. Either they become stupider in physics as they grow some IQ points in math or they understand the limitations of the analogy and flex their abstraction muscle. I don’t really care.

!st edition will be 2D similar to the original drawings, based on Box2dWeb and a graphics library.some examples with thanks to google translate as my Chinese is rather weak.

test new bitcoin chart.

just for testing purposes….

Bitcoin going down and up at the same time

I’m sure this can’t be but look at the charts!

Both these charts were taken at the same time and one clearly goes up in price while the other goes down…

This is real, see it over there: chartly.com/bitcoin-short-term-future

And if you don’t mind, I will go back to using stock options for my bread and butter.

Bitcoin is too confusing for me to profit in the short term, I buy and hold for at least 5 more years.