המחשב מחפש פתרון לחידת שמונה מלכות שלא מאיימות אחת על השניה. כשהמחשב יעצור, לחצו על המילה הצלחתי כדי להמשיך לחפש פתרונות נוספים לחידה
כתב - עמיחי - אבא של גיל ושל אוהד

הצלחתי!